Het Nieuwe Werk (Scheepvaartkwartier)

 

Dit gebied ontwikkelde zich van het midden van de 19e eeuw op basis van een stadsuitbreidingsplan uit 1858 van stadsarchitect Rose. Als eerste werd de Muizenpolder, het gebied tussen Westzeedijk en de Parklaan bebouwd. Later volgde de inpoldering van het gebied ten zuiden van de Parklaan. Vervolgens werden de Veerhaven en de Westerhaven gegraven. De Westerhaven is later weer gedempt. Het bouwen begon in 1847 in het gebied tussen de Westerstraat en de Veerdam. Er werden representatieve woonhuizen (annex kantoren) gebouwd volgens nauwgezette esthetische voorschriften van Rose. Pakhuizen mochten slechts onder of achter de woonhuizen worden gebouwd. Alle daken moesten schuilgaan achter een kroonlijst. Alle ontwerpen moesten door B&W worden goedgekeurd, en dat in een tijd dat er niet eens een bouwverordening bestond! Tussen de Willemskade en de Westerstraat waren twee bouwblokken gebouwd. Het oostelijke is gebombardeerd, maar het westelijke is goed behouden gebleven.

De bebouwing aan het Westplein dateert uit het einde van de 19e eeuw. Aan de Westerkade werd een voorbeeldige rij herenhuizen gebouwd met voortuinen. Achter deze woonhuizen kwamen pakhuizen die reikten tot aan de Calandstraat, gelegen aan de inmiddels gedempte Westerhaven.

Nog steeds heeft het Scheepvaartkwartier een voornaam karakter. De meeste villa's en herenhuizen zijn nu ingebruik als kantoorruimte. De pakhuizen rond de Calandstraat zijn inmiddels verbouwd tot studentenflats en apartementen. De wijk kan zich verheugen in de aanwezigheid van een aantal goede restaurants en galleries (m.n. in het Westelijk Handelsterrein) en twee musea. De Westerkade, de Parklaan en het Park zijn geliefde wandelgebieden.

Restaurant tips voor het Nieuwe Werk (Scheepvaartkwartier)